סימני שאלה בעברית בשאילתה לבסיס נתונים

You are here:
  • KB Home
  • טיפים
  • סימני שאלה בעברית בשאילתה לבסיס נתונים
< Back

כתבתם פעם שאילתה לבסיס נתונים MYSQL שיש בו עברית וקיבלתם חזרה סימני שאלה ????

נסו לשים

mysql_query("SET NAMES 'utf8'");

לפני השאילתה.

זה עלול לפתור לכם את הבעיה

את אותה הבעיה ניתן לפעמים לפגוש גם כאשר מנסים להשתמש בפונקציה substr בשפת php

גם כאן, הפתרון הוא לציין את הקידוד מתוך הפונקציה, במקום זה:

$Char = substr($String,0,2);

נעשה כך:
$Char = substr($String,0,2,'utf-8');

Table of Contents