How Can We Help?

איך לשלוט באורך התקציר ()EXCERPT של פוסטים בוורדפרס

You are here:
< Back

לפעמים אורך התקציר exerpt של פוסטים או עמודים לא מתאים לנו ונרצה לקצר אותו.

להלן מספר פעולות פשוטות לשנות את ערך ברירת המחדל של אורך התקציר.

פתחו את קובץ functions.php בתבנית הבת שלכם. (רצוי שתהיה לכם תבנית בת כדי שהשינוי שאתם עושים לא ידרס לכם בעדכון התבנית הבא)

הוסיפו את השורות האלה בתחתית הקובץ, לפני סיומת <?

function custom_excerpt_length( $length ) {
return 20;
}
add_filter( ‘excerpt_length’, ‘custom_excerpt_length’, 999 );

זהו, הכל אמור לעבוד. אם זה לא עובד בדקו שאין פונקציה זהה בקובץ ה functions.php של התבנית המקורית. אם יש פונקציה כזו, פשוט שנו אצלם בקוד את המספר 999 למספר גבוה באחד מהמספר בפונקציה של התבנית המקורית.
בהצלחה

Table of Contents