עיצוב ושדרוג אתר חברת המצלמות הבינלאומית PhaseOne Industrial.

חברת PhaseOne עברה מחברה עם אוריינטציה של מוצרים לאוריינטציה של שירותים. האתר החדש ששדרגה חובזה משקפת מעבר זה.

תהליך השדרוג כלל ניתוח ואופטימיזציה של ממשק המשתמש, התאמה של שלד האתר לאסטרטגיה השיווקית החדשה והתאמות עיצוביות.

האתר בנוי בטכנולוגיית ASP.NET.